Връщане и замяна

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА; ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ


ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

По чл. 50 от ЗЗП имате право да върнете закупената от Вас стока в рамките на 14 дни, с възможност да я заменим за друга или да Ви върнем парите, като трябва да са спазени следните условия:

 •     стоката да не е увредена;
 •     стоката да не е употребявана;
 •     да не е нарушена вътрешната и външната опаковка;
 •     да се изпрати с придружаващите документи (гаранционна карта, касов бон или фактура)


За връщане на стока: гр. Хасково, ул. Панорама 1, ет. 3 (Massimo Zardi)

 

Всеки клиент има правото да върне артикул от своята поръчка в срок от 30 дни от датата на получаване, за целта е нужно да се попълни ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ съпътстващ всяка поръчка.

 

Сумата за закупена стока се възстановява след получаване на пратката, ако са спазени условията за връщане. Сумата ще бъде възстановена по банков път до 14 работни дни.

Разходите за куриерската услуга при връщане на стоки са за сметка на Клиента.

Ако върната от клиента стока не отговаря на условията за връщане / замяна, Massimo Zardi си запазва правото да откаже връщане или замяна!


ГАРАНЦИЯ / РЕКЛАМАЦИЯ

Търговецът поема настоящите гаранционни условия и определя реда за предявяване на рекламация при доказателства, че дефектът е възникнал по вина на производителя.

Търговската гаранция е 30 / тридесет / дни от датата на закупуване.


Гаранцията обхваща фабрични дефекти на материалите или изработката. За такива се считат:

 • сцепена кожа/ходило, разлепена/спукана подметка/ток, дефектирал цип.
 • настоящата гаранция е валидна за територия на Република България.
 • рекламация се приема само след представяне на документ за покупката съгл. чл. 4 от ЗЗП.


Рекламацията е неоснователна при:

 • неправилна експлоатация или проявена небрежност от страна на клиента;
 • липса или неправилна поддръжка (деформации и разлепване при неправилно сушене);
 • естествено износване на продукта;
 • механична повреда (например: механично пране и др.);
 • грешен подбор на размера;
 • след самостоятелно нанесени поправки;
 • промени в структурата/цвета на кожата, зависещи от естеството и;
 • обезцветяване/изпускане на боя от обувки с хастар, боядисан с естествени оцветители
 • загубване на декоративни елементи/аксесоари.

 

Задължителна информация съгласно Закон за защита на потребителите

 

Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с други
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
- значимостта на несъответствието;
- възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на 30/тридесет/ дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на 30/тридесет/ дни от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Рекламация се приема на телефон 0700 11 120. От отдел „Рекламации“ ще бъдете информирани за това основателна ли е рекламацията, както и за вариантите за нейното приемане на адрес:


гр. Хасково, 6300,
ул. Панорама №1,
Айлайн Дизайн ЕООД
или в рамките на работния ден, във всеки обект на бранда.

Регистрирай се за нашия е-бюлетин!

Получавай Специални Оферти, Информация за Нови Колекции и Разпродажби!

Можете да се откажете по всяко време!