Връщане и замяна

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА; ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ


ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

По чл. 50 от ЗЗП имате право да върнете закупената от Вас стока в рамките на 14 дни, с възможност да я заменим за друга или да Ви върнем парите, като трябва да са спазени следните условия:

  •     стоката да не е увредена;
  •     стоката да не е употребявана;
  •     да не е нарушена вътрешната и външната опаковка;
  •     да се изпрати с придружаващите документи (гаранционна карта, касов бон или фактура)


За връщане на стока: гр. Хасково, ул. Панорама 1, ет. 3 (Massimo Zardi)

 

Всеки клиент има правото да върне артикул от своята поръчка в срок от 30 дни от датата на получаване, за целта е нужно да се попълни ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ съпътстващ всяка поръчка.

 

Сумата за закупена стока се възстановява след получаване на пратката, ако са спазени условията за връщане. Сумата ще бъде възстановена по банков път до 14 работни дни.

Разходите за куриерската услуга при връщане на стоки са за сметка на Клиента.

Ако върната от клиента стока не отговаря на условията за връщане / замяна, Massimo Zardi си запазва правото да откаже връщане или замяна!


ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

 

Съгласно чл. 556 и Гражданският кодекс, за всички продукти закупени от магазин MASSIMOZARDI.COM, имате право на гаранция.

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

• Гаранцията се предоставя от „Айлайн Дизайн“ ЕООД

• Гаранцията се осъществява безплатно във всеки работен ден от „Айлайн Дизайн“ ЕООД  на адрес гр. Хасково, ул. Панорама №1

• Поправката на продукта се извършва чрез ремонт в рамките на максимум един месец, считано от момента на извършената от клиента рекламация, в съответствие с приложимото законодателство.

• Гаранционният срок спира да тече от момента на заявяване на рекламацията от клиента, до момента в който клиентът получи известие за отстранен дефект.

• Гаранцията не важи за повреди, възникнали от:

-       неспазване на условията за транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на продукта;

-       погрешна експлоатация, наличие на силно замърсяване, проникване на течности в продуктите и неправилното им сушене, продължително излагане на слънце, продължително излагане на висока влажност, използване на неподходящи средства за почистване, механични повреди  

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

• Да съблюдава за правилната употреба/експлоатация на продуктите, в съответствие с техническите и/или други изисквания на производителя или продавача.

• Да съхранява документацията на продукта по време на гаранционния срок  BG 14

• Да предостави документ за продажба и гаранционната карта от покупката при заявка за рекламация

 • Да изпрати продукта за ремонт заедно с всички поръчани и закупени аксесоари  

 

ПРАВА НА КУПУВАЧА

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 33 – 37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, а именно:

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

 

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

 

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2. BG 15

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

 

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача. Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ (РЕКЛАМАЦИЯ), който съпровожда покупката и го поставете в опаковката заедно с продукта за връщане.

Ако нямате / не сте съхранили формуляр, подгответе лично описание на вашата рекламация.

ИЗПРАТЕТЕ ПРАТКАТА

Връщането на рекламирания продукт е за сметка на клиента. В случай че рекламацията е положително разгледана, разходите по изпращане на върнатата пратка се възстановят след одобрение на рекламацията въз основа на представена касова бележка.

Продуктът за рекламация изпратете на следния адрес:
гр. Хасково, ул. Панорама №1
Получател:  „Айлайн Дизайн“ ЕООД – Massimo Zardi"

 

•  За бързо и ефективно разрешаване на въпроси, свързани с гаранцията на продуктите, може да се свържете с нас на телефон 0700 11 120  от 09:00 до 17:00 ч. в делнични дни или онлайн на [email protected]

 

ИЗЧАКАЙТЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА РЕКЛАМАЦИЯТА

Рекламациите се обработват не по-късно от 30 дни считано от датата на получаване.

Ако рекламацията се счита за приета, ние ще се съобразим, в съответствие с приложимите закони и разпоредби от гледна точка на гаранцията.

* Ако имате въпроси относно рекламацията, моля, свържете се с нашия Център за обслужване на клиенти на номер +359 700 11 120. Ние обработваме вашите данни от формуляра за рекламация, за да приложим процеса по рекламация. Основанието за обработка е изпълнението на правното задължение на разпоредбите относно гаранцията за дефекти на продадените стоки. Вижте нашата Политика за поверителност ( Защита на лични  данни ) на massimozardi.com, в която ще
намерите информация за принципите на обработка на вашите лични данни от администратора, Айлайн Дизайн ЕООД и за начините на упражняване на вашите права.